Biovelddag Donderdag 24 juni van 15u30 tot 22u30

Corona laat het eindelijk toe: de biovelddag gaat door op donderdag 24 juni 2021 op het Proefbedrijf Biologische Landbouw van Inagro. Tijdens een geleide rondgang lichten onderzoekers de lopende veldproeven in verschillende teelten toe. In de afsluitende machinedemo tonen de NAIO veldrobot en twee mulchfrezen wat ze de biologische landbouw te bieden hebben. Er zin drie tijdsblokken voor de rondgang: een eerste 15.30 u tot 19 u, een tweede van 17 u tot 20.30 u en een derde van 18 u tot 21.30 u.

Programma

15 u, 16.30 u u of 17.30 u
Ontvangst met registratie voor fytolicentie vormingsactiviteit

15.30 u, 17.00 u of 18.00 u
Bezoek aan de proefvelden, met in chronologische volgorde:

  • Vlinderbloemigen voor food, feed en bodem: mengteelten granen met erwten en veldbonen, lupines, kikkererwt, soja, , onderzaai klaver, rotatieproef (project SymBIOse).
  • Gezonde gewassen: beheersing koolvlieg en wortelvlieg zonder biopesticiden (project Zero Fyto F), onkruidbeheersing zaaispinazie, rassenproef aardappel.
  • Slimme teelttechniek: keuze en vernietiging van groenbemesters, T-tape in aardappel en venkel, ecoploeg in bloemkool, vaste rijpaden, mulchmaterialen in venkel, teelttechniek voor quino

18.10 u, 19.40 u of 20.40 u
Demonstratie Naio veldrobot, GEOHOBEL en Kuhn-biofrees en tentoonstelling CIMAT robot.

19 u, 20.30 u of 21.30 u
Einde

  • Datum

    donderdag 24 juni 2021 van 15:30 tot 22:00

Locatie

Proefbedrijf biologische landbouw
Gabriƫlstraat 11 , 8800 Rumbeke-Beitem