Demonamiddag smartfarming en robotisatie met netwerkinglunch Dinsdag 31 mei van 13u tot 17u bij ILVO, Merelbeke

CIMAT, Smart Growers en andere innovatieve projecten slaan de handen in elkaar. We hebben heel wat nieuws te tonen en te vertellen over alternatieve onkruidbestrijding, geautomatiseerde plaatsspecifieke onkruidbestrijding en intelligente aansturing van irrigatie.

Programma

12 u - 13.30 u - Gratis frietjeslunch met netwerkmoment.

Beursstanden rond de digitale ontwikkelingen van het Europese SmartAgriHubs-project. Er kunnen contacten worden gelegd met de Vlaamse en Nederlandse technologiebedrijven, landbouwers, loonwerkers, onderzoeksinstituten en adviesbureaus die deelgenomen hebben aan het SmartAgriHubs-project.

13.30 U - VERWELKOMING EN KORTE PRESENTATIES

Korte presentaties van de Interreg-Vlaanderen-Nederland-trajecten CIMAT over ontwikkeling van multifunctionele robots en machines voor kleinere teelten en Smart Growers over de toepassing van smart farming systemen in onkruidbestrijding, irrigatie en gewasmonitoring.

14.30 U - 16.00 U - LIVE DEMONSTRATIES

 • 14.30 u: "Plaatsspecifieke thermische onkruidbestrijding via drone, 5G en landbouwrobot in aardappelen" - CIMAT - en SmartAgriHubs-project

Een drone zal van een aardappelveld live beelden maken en deze beelden over 5G doorsturen naar de cloud. Via artificiële intelligentie zal onkruid in het aardappelveld gedetecteerd worden en zal real-time een taakkaart voor plaats-specifieke onkruidbestrijding opgesteld worden. Na de dronevlucht zal een landbouwrobot uitgerust met een onkruidbrander op basis van deze taakkaart het onkruid bestrijden.

 • 15.30 u: "Drone als vliegende assistent voor landbouwvoertuigen" - FlandersMake

Flanders Make zal een testopstelling demonstreren waarbij een drone via een kabel verbonden is met een grondvoertuig. De drone vliegt en landt automatisch en volgt de bewegingen van het grondvoertuig op basis van het geselecteerde standpunt. Dankzij de stroomkabel kan de drone zo lang in de lucht blijven als nodig, terwijl hoge resolutiebeelden en sensorinformatie naar beneden gestuurd worden om zo verschillende werkfuncties van het grondvoertuig te ondersteunen. Een sprekende toepassing hiervan is bijvoorbeeld het detecteren van hertenkalfjes in het grasland tijdens het maaien.

14.00 U - 17 U: DOORLOPEND TE BEZOEKEN INTERACTIEVE, BEMANDE BEURSSTANDEN

 • Smart Growers: Groene en thermische alternatieven voor de bestrijding van onkruiden met mechanische technieken en het gebruik van pelargonzuren

In het Smart Growers-project worden groene en thermische alternatieven voor de bestrijding van onkruiden onderzocht. Hierbij moet gedacht worden aan het gebruik van pelargonzuren, het gebruik van mechanische schoffeltechnieken en het gebruik van heet water voor de bestrijding van de onkruiden. Daarnaast wordt gewerkt aan een systeem waarmee met een camera onkruiden worden herkend en de onkruiden gericht worden behandeld en bestreden met een spot spraying systeem.

 • Smart Growers: Intelligente aansturing van irrigatie in asperge, blauwe bes en laanbomen met behulp van een irrigatiemodel en bodemvochtsensoren

In het kader van het Smart Growers-project werd een model voor irrigatieadvies ontwikkeld en gekalibreerd voor de teelten van asperges, blauwe bes en laanbomen. Het model adviseert de optimale watergift en timing op basis van lokale specifieke gegevens zoals meteostations, bodemeigenschappen en het gewas dat er staat. Daarnaast werd ook een communicatiemodule ontwikkeld die draadloos de data verzamelt van alle sensoren op het perceel. Vervolgens stuurt de module de data door naar een cloud. Een platform visualiseert real time de data van zowel het model als de bodemvochtsensoren. Zowel het irrigatieadviesmodel als het sensorennetwerk zullen op het standje gedemonstreerd worden.

 • Smart Growers: Toepassingen van drones en camera’s voor onder andere droogtestress, kwaliteitsbepaling en inventarisatie bij blauwe bes, asperges en laanbomen

Binnen het Smart Growers-project worden de mogelijke toepassingen van dronebeelden bij blauwe bessen, asperges en laanbomen onderzocht. Onder meer droogtestress bij alle teelten wordt bekeken. Bij laanbomen wordt gefocust op het potentieel voor inventarisatie en kwaliteitsbepaling. Daarnaast worden een cameraopstelling en protocol ontwikkeld om tellingen uit de voeren van bloemen en vruchten bij blauwe bes.

 • CIMAT: Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology

In het CIMAT-project wordt een prototype multi-inzetbare elektrische landbouwrobot ontwikkeld die gecombineerd wordt met taak-specifieke werktuigen voor het automatiseren van taken op het veld bij kleine en middelgrote landbouwbedrijven in Vlaanderen en Nederland.

 • INNO-VEG: on farm experimentation met dronebeelden, bodemscans en nieuwe statistiekmethoden

INNO-VEG wil de introductie van innovatie versnellen in de groenten- en aardappelsector. Hiervoor werden in vier landen on farm experimentation proeven aangelegd bij telers. Voor dit soort proeven wordt nauw samengewerkt met de teler en is er opvolging met gewassensoren, bijvoorbeeld via drones. Met een goed-getimede dronevlucht is het mogelijk om de opbrengst van het hele veld te voorspellen. Bodemvariatie werd in kaart gebracht met een bodemscan of satellietbeelden. De Agronomics-analyse werd gebruikt om deze proeven statistisch te verwerken. Deze methode is ontwikkeld voor proeven die in stroken aanliggen en houdt rekening met de veldvariatie.

 • ACROFRUIT: een verbindingsproject tussen de fruitsector en de technologiesector

Steeds stijgende arbeidskosten en onzekerheid over de beschikbaarheid van (seizoens)arbeiders doet de vraag voor automatisatie stijgen. Met tijdstudies over de meest arbeidsintensieve en recurrente handelingen in een boomgaard worden de mogelijkheden voor automatisatie in kaart gebracht in het ACROFRUIT-project. In parallel wordt technologie uitgetest die aan deze functionaliteiten kan voldoen. Uiteindelijk wordt een prototype ontwikkeld voor ten minste één functionaliteit.

 • Treebot van Exobotic

Een Treebot is lichtgewicht, modulair robotplatform dat landbouwers met boomkwekerijen, wijngaarden en boomgaarden helpt bij het controleren en behandelen van hun planten. De robot kan taken uitvoeren zoals het in kaart brengen van het groeiproces van planten, het meten van essentiële plantparameters (zoals stamdiameter en vruchtaantallen), het detecteren van ziekten en schimmels en het dragen van werktuigen voor maaien en spuiten. Al deze taken kunnen autonoom worden uitgevoerd op het perceel.

 • Werktuigdrager met proefveldzaaimachine van Lambers LMB

Lambers LMB bouwt (landbouw-)machines op maat van de klant, en dit vooral in het bereik van zaai-, spuit-, schoffel- en bemestingstechnieken. De expertise ligt vooral bij het mechanische en het hydraulische, voor sturingen wordt beroep gedaan op partners. Samen met de klant wordt steeds het volledige traject van ontwerp tot het in werking stellen doorlopen. De werktuigdrager met proefveldzaaimachine, gestuurd via RTK-gps, zal op de stand getoond worden.
 

17.00 U - 18.00 U - AFSLUITENDE RECEPTIE

 • Datum

  dinsdag 31 mei 2022 van 13:00 tot 17:00

Locatie

ILVO
Burgemeester van Gansberghelaan 115 , 9820 Merelbeke