Herbekijk de webinar over kleine, autonome, agrorobots

Het startevenement van het nieuwe Interreg-project CIMAT dat de ontwikkeling van kleine, autonome, elektrische en multifunctionele agrorobots wil stimuleren, was gepland op 17 maart. Door de COVID-19-maatregelen kon dit niet doorgaan en daarom organiseerden de projectpartners een webinar als digitaal alternatief. Heb je het gemist? De video-opname kan je vanaf nu (her)bekijken.

De webinar bestond uit vier onderdelen:

  • Waarom een multifunctionele robot ontwikkelen? (01:20 – 09:08 in de video) - door Stijn Debruyne, KULeuven. Stijn licht toe wat het doel en de aanpak is van het CIMAT-project.
  • Voorstelling van het robotplatform (09:17 - 25:13 in de video) - door Jan Anthonis, Octinion en Axel Willekens, ILVO. Na een filmpje dat de Octinion robot voorstelt, vertelt Jan hoe het basisplatform eruit ziet en Axel welke aspecten er ontwikkeld worden om de robot autonomer en flexibeler te maken.
  • Inspraak van de sector (25:20 – 40:22 in de video) - door Ronnie de Hoon, Compas Agro. Specifieke (kleinschalige) teelten hebben specifieke noden en daar willen we via co-creatiegroepbijeenkomsten rekening mee houden.
  • Getuigenis van biolandbouwer Karel Dewaele (41:10 – 47:44 in de video). Karel deelt zijn ervaring met een OpenSource RTK GPS-systeem en zelfbouw autonoom diff-drive wiedbed/voertuig.
    Getuigenis van hobby-ontwerper en -maker Tom Callewaert (48:30 - 55:10 in de video). Tom maakte een prototype van een kleine robot en deelt ook zijn kennis over andere OpenSource projecten.

Heb je de webinar gemist of wil je opnieuw kijken?

Meer dan 100 mensen keken live naar de webinar. Het werd opgenomen als video, de opname is beschikbaar op het YouTube-kanaal van Inagro.

> Bekijk het volledige webinar.


> Bekijk de video met voorstelling van het Octinion robotplatform.

Ruimte voor vragen en opmerkingen

Op het eind van de webinar werden enkele vragen van deelnemers beantwoord. Er was niet voldoende tijd om ze allemaal te behandelen, daarom lichten we in dit artikel nog enkele zaken toe die tijdens de live-uitzending niet beantwoord werden.

In het CIMAT project wordt een prototype autonome flexibele robot door ontwikkeld, vertrekkende van een bestaand robotplatform. Er worden twee werktuigen met een specifiek doel uitgewerkt en daarnaast worden voor andere toepassingen oplossingen en werktuigen conceptueel uitgedacht. Het eerste werktuig dat ontwikkeld zal worden, spitst zich toe op onkruidbeheersing, voornamelijk onkruidbeheersing in de gewasrijen. Uiteraard vertrekken we hierbij vanuit de kennis die al bij de (bio)landbouwers en de constructeurs aanwezig is om een efficiënt werktuig te gaan ontwikkelen.

Om de autonomie van de elektrisch aangedreven robot te verhogen kan gewerkt worden met een zonnepaneel op de robot. Om voldoende vermogen te behalen met zonnepanelen is wel een vrij groot oppervlakte aan zonnecellen nodig. De afweging dient gemaakt te worden of deze toevoeging zinvol is.

Gepubliceerd op 08 juli 2020