CIMAT zet in op kleine, multi-inzetbare robots

Het antwoord op stijgende productiekosten in land- en tuinbouw is tot nu toe vaak schaalvergroting, gecombineerd met het gebruik van steeds zwaardere, taakspecifieke machines. Dat is vaak geen optie voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven. Zij zijn eerder vragende partij voor kleinschalige en veelzijdige agrorobots. Met het nieuwe Interreg-Vlaanderen-Nederland-project willen we de ontwikkeling van dergelijke robots stimuleren.

Land- en tuinbouwers die zich richten op de bio-teelt of op specifieke teelten zoals groente, (klein)fruit of bomen hebben nood aan dergelijke robots. CIMAT zet hierop in. Het project onderzoekt de mogelijkheden en zal in samenspraak met de sector de ontwikkeling van kleine, multi-inzetbare robots voor kleinere bedrijven stimuleren.

Landbouw verduurzamen

Daarnaast is er vanuit het besef dat de landbouw moet verduurzamen een sterke beweging om landbouwactiviteiten in het ecosysteembeheer te integreren. Dit uit zich in een minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, het minimaliseren van de bodemverdichting, en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Autonome robot

CIMAT biedt een directe oplossing voor de kleinschalige landbouwteelt met de ontwikkeling van diverse systeemconcepten en een prototype van een kleine, semi-autonome trekker die multi-inzetbaar is voor diverse landbouwtaken. Hierbij worden innovatieve technologieën toegepast zoals elektrische aandrijving, robotsystemen en sensoren. Het prototype kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mechanische onkruidbestrijding, inzaaien, niet-kerende grondbewerking, bemesting en het oogsten van teelten.

Gepubliceerd op 22 februari 2020