Project CIMAT: Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology

Context

Traditioneel gaan schaalvergroting en mechanisering hand in hand. Maar deze strategie biedt geen oplossing voor kleinere land- en tuinbouwbedrijven die zich richten op de bio-teelt of op specifieke nicheteelten zoals groente, (klein) fruit of bomen. Deze bedrijven zijn vragende partij voor multifunctionele machines, inzetbaar bij diverse landbouwtaken en in verschillende teelten. Kleine machines die de teelt duurzamer maken.

Doelstelling

CIMAT wil antwoorden bieden. Het project bundelt de krachten van Vlaamse en Nederlandse partners. Samen verkennen ze de mogelijkheden van een autonoom werktuigplatform met modulaire gereedschappen voor uiteenlopende taken. Als basis dient een zelfrijdende, elektrisch aangedreven robot, die gedurende de projectlooptijd geoptimaliseerd wordt.

Partners

Het project is een samenwerking tussen elf Vlaamse en Nederlandse partners. Ze hebben elk hun specifieke expertise om de doelstellingen van het project te behalen.

Partners