Werk mee aan de ontwikkeling van een veelzijdige agrorobot

Met het nieuwe CIMAT-project willen partners uit Vlaanderen en Nederland de ontwikkeling van kleinschalige, autonome en veelzijdige agrorobots stimuleren. Een bestaand robotplatform van Octinion krijgt werktuigen zodat de robot multi-inzetbaar wordt. We willen de ontwikkeling van de agrorobot zo goed als mogelijk afstemmen op de noden en de wensen van landbouwers als eindgebruikers. Via (online) brainstormsessies willen we samen met landbouwers nadenken over het ontwerp van de robot. Inagro zoekt nog gangbare worteltelers die willen meewerken aan dit project.

We vertrekken van een bestaand robotplatform van Octinion dat in de loop van het project verder wordt ontwikkeld. We willen het toestel meer autonoom maken en we gaan gereedschappen ontwerpen om verschillende taken uit te voeren. Voor twee taken zal een werktuig tot een prototype uitgewerkt worden om er ook validerende veldproeven mee uit te voeren. Andere werktuigen zullen op conceptueel niveau ontworpen worden en dienen als inspiratie en vertrekpunt voor machinebouwers.  

Inspraak via co-creatiegroepen 

Het is uiteindelijk de bedoeling dat het platform in verschillende land- en tuinbouwsectoren inzetbaar is, mits minieme aanpassingen. Om dit mogelijk te maken willen we samen met jullie, de eindgebruikers van het product het ontwikkelingsproces opvolgen en bijsturen waar nodig. 

De verschillende partners richten teelt- of sectorspecifieke cocreatiegroepen op. Met deze groepen (ongeveer vijf personen per groep) organiseren we brainstormsessies om het project in de goede richting te sturen.   

Worteltelers gezocht 

Inagro zal twee cocreatiegroepen samenstellen: één specifiek voor de biologische teelt, en één gericht op gangbare worteltelers. In een eerste fase zouden we graag zo snel mogelijk een online bijeenkomst organiseren om jullie noden en wensen voor het te ontwikkelen apparaat vast te leggen. Voor de biologische teelt stelde Inagro al een groep samen, maar voor de groep worteltelers zoeken ze nog geïnteresseerde leden. 

> Ben je wortelteler met interesse in de ontwikkeling van deze agrorobot?

Contacteer dan: 
Joran Barbry 
Joran.barbry@inagro.be 
051 27 32 27 

Gepubliceerd op 14 mei 2020