Zoektocht naar multi-inzetbare robots voor kleine landbouwbedrijven is gestart

De coronacrisis lijkt een boost te geven aan lokale boeren. Veel mensen herontdekken de korte keten. Kleinschalige landbouwbedrijven zijn broodnodig voor een toegankelijk en duurzaam voedselsysteem. Toch staat de landbouwsector continu onder druk. De kostenefficiëntie moet verhogen om internationaal te kunnen concurreren. Tot nu toe is het antwoord daarop schaalvergroting, gecombineerd met het gebruik van steeds zwaardere, taakspecifieke machines. Dat is vaak geen optie voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven.

Groter is niet altijd beter

Grotere, duurdere, zwaardere, taaktspecifieke machines zijn vaak geen optie voor kleinere bedrijven die zich focussen op biologische teelt of nicheteelten, zoals specifieke groente-, (klein)fruit- of boomteelt. Zij hebben eerder baat bij kleinere, meervoudig inzetbare, intelligente machines.

Daarnaast is er een sterke evolutie naar duurzame landbouw. Cruciaal daarbij is een minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, een minimale bodemverdichting en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Dat contrasteert met de traditionele landbouwmechanisatie die sterk geënt is op het gebruik van zware machines, aangedreven door krachtige dieselmotoren.

Nood aan hoogtechnologische landbouwmachines

Zowel landbouwers als machineconstructeurs, talloze kleinere spelers maar ook grotere spelers zijn zich bewust van die evolutie en willen er optimaal op inspelen. Bestaande teeltspecifieke machines zijn duur en hebben beperkte functionaliteiten. Veel kleinere machineconstructeurs passen machines aan op maat. Maar vaak mankeren ze expertise en capaciteit om innovatieve mechatronische technologieën als Internet of Things, sensornetwerken, elektrische tractie of software te ontwikkelen voor autonome, flexibele inzetbare machines.

De ontwikkeling van kleine, multifunctionele robots voor kleinschalige landbouwbedrijven is het doel van het Interreg-project CIMAT. Dit project wil de ontwikkeling van hoogtechnologische landbouwmachines voor kleinschalige landbouwteelt versnellen. Het is belangrijk dat de modulaire, autonome robot inzetbaar is voor diverse land- en tuinbouwtaken. Dat kan door taakspecifiek gereedschap te koppelen aan een semi-autonome eenheid. Door meerdere eenheden samen aan een taak te laten werken, kan het systeem ook op grotere schaal ingezet worden.

Inspraak van de sector

Het project wil die ontwikkeling samen met Vlaamse en Nederlandse landbouwers en constructeurs verwezenlijken. Daarom zetten de partners een co-creatief traject op. Projectpartner Octinion ontwierp een semi-autonoom platform dat dient als voorbeeld en werkinstrument om de projectdoelstelling te realiseren. Op regelmatige tijdstippen brengen we co-creatiegroepen samen voor een brainstormsessie waarin we polsen naar de noden en wensen van de sector. We stemmen de uitwerking van de agrorobot daarop af. Zo wordt het prototype robotplatform in de loop van het project verder ontwikkeld.

Gepubliceerd op 07 mei 2020